ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด Research for Green Living