ข่าวการศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่องการบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

     ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ"
งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1.บริการที่พักระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557
  2.บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
  3.บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
  4.ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง
การขอใช้บริการที่พัก
   บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง 
  2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
  3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก
  4. รับบัตรหอพักชั่วคราว
  5. เข้าหอพัก
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1483

TOP