กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ผลิตพืช) ฟาร์มมหาวิทยาลัย