เยาวชนทั่วภาคใต้ ร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนกว่า ๕๐ คณะ