ข่าวการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00- 12.15 น. ณ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sichon.wu.ac.th/file/graduate-20140709-110519-t8lAZ.doc


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/file/graduate-20140709-110519-t8lAZ.doc

TOP