ข่าวทั่วไป

พิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในการประกวด ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมคุณนายตื่นสาย เรื่อง มวลดอทที่รัก โดยนายวรวิทย์ ลูกชาย นายปิลันธ์ อำไพรัตน์ และนายกรกช วิชัยดิษฐ

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลคือ
1. ทีม A Creator เรื่อง ที่รักของกะทิ โดยนายธนากร โพชากรณ์ นายชิติพัทธ์ แก้วคง และนางสาวฐิติพร หัสดินทร์
2. ทีม Pharma Studio เรื่อง Memory ความรัก คิดถึง ความทรงจำ โดยนายภานุรุจ โศภัตวรพงศ์ นายพาทิศ รังสีสว่าง และนางสาวกนกเนตร

รางวัล Popular Vote ทีม Pharma Studio เรื่อง Memory ความรัก คิดถึง ความทรงจำ

ประมวลภาพ


TOP