ข่าวสมัครงาน

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัคลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ
หลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่
10 กรกฎาคม 2557 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


TOP