ข่าวทั่วไป

แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการซื้อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่านแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตว่า ขอให้สนับสนุนซื้อดอกไม้และของที่ระลึกในโอกาสพิเศษนี้ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้จัดให้ผู้ประกอบการมาให้บริการแก่ทุกท่านบริเวณด้านข้างอาคารไทยบุรี ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของทุกท่าน

TOP