แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการซื้อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต