งาน show&Share; บริการวิชาการแก่สังคม 29 สิงหาคม @CLP