เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014