ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014


เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติแบบบูรณาการร่วมกันในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วย โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมไมโครเวฟเพื่ออบแห้งผลิตการเกษตร โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และโครงการเครื่องมือช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน และคณะ

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP