ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ถึง 15 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปี 2557 เพื่อรองรับบุคลากรในสายงานต่างๆ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ ให้สามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างงานเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าด้านไอทีในภูมิภาคอาเซี่ยน

เปิดรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้เอื้ออำนวยต่อการทำงาน หลักสูตรเน้นให้เกิดความคล่องตัวแก่ผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางการทำโครงงานและการทำวิจัยได้หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนางานด้านไอที การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน โดยมีทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไว้รองรับสำหรับนักศึกษาที่สนใจ

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7567 2204, 0 7567 2212 และ 0 7567 2400
• หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2299 0950-1
• ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7722 5260-3
• เว็บไซต์ mit.wu.ac.th หรือสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ graduate.wu.ac.th


TOP