ขอเชิญร่วมรับฟังดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 2