ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ "รอบรู้ถิ่นไทย" ทาง สทท.11 ทั่วประเทศ

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการ “รอบรู้ถิ่นไทย” ตอน “ม.วลัยลักษณ์ กับบัณฑิต รุ่นที่ 13” ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30-12.00 น. ทาง สทท.11 ทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน ร่วมรายการ

TOP