เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึก "รำมโนราห์และขับร้องบทมโนราห์"