ข่าวทั่วไป

เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึก "รำมโนราห์และขับร้องบทมโนราห์"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ที่มีความสนใจฝึก "รำมโนราห์และขับร้องมโนราห์" โดยคณะมโนราห์เพ็ญศรี ยอดระบำ และคณะ เป็นผู้ฝึกสอน

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP