ข่าวทั่วไป

กำหนดการคืนชุดครุยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ตัดเช่า ,เช่า )

โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดครุย (ตัดเช่า , เช่า ) ดังนี้

1. กรณีคืนชุดที่อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ขอให้คืนภายในวันที่ 2 ส.ค. 57
2. กรณีคืนชุด ที่ร้านอมเรศ ขอให้คืนภายใน วันที่ 20 ส.ค. 57 ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.
3. กรณีคืนชุดทางไปรษณีย์ ส่งชุดครุย + บัตรอมเรศ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร ที่จะให้ทางร้านดำเนินการโอนเงินประกันคืน ( หักค่าโอน 50 บาท ) ส่งไปที่ร้านอมเรศ 2 ตรอกนคร ถนนมหาราชท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 57

ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตเก็บรักษาบัตรอมเรศสำหรับไว้ใช้รับเงินประกันคืน

TOP