ข่าวทั่วไป

วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป
 วอนวัยรุ่น

     ภาษาไทยได้สืบสานมานานแล้ว เปรียบดั่งแก้วเด่นค่ามหาศาล
บรรพชนไทยใฝ่คิดประดิษฐ์จาร จากโบราณหลายศกตกทอดมา
     ตามพรลิงค์ ล้านนา และล้านช้าง สุโขทัยเจิดกระจ่างไทยภาษา
ร่วมกันคิดลิขิตอักขรา ลายสือไทจึงมีมาได้ใช้กัน
     เสียงภาษาไทยไพเราะเสนาะซึ้ง พยัญชนะ สระ ตรึง ให้สุขสันต์
วรรณยุกต์ปลุกใจให้ผูกพัน ไทยใช้กันสื่อสารสำราญใจ
     รัก โศกเศร้าเคล้าคละ ประจักษ์แจ้ง ภาษาเป็นสิ่งตกแต่งให้สดใส
ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองทำนองไทย เสียงเกาะใจซาบซึ้งตรึงวิญญาณ์
    ภาษาไทยวัยรุ่นต้องหนุนเนื่อง ให้มีอยู่คู่เมืองไทยเถิดหนา
คิดคำใหม่ไม่เป็นไรหรอกขวัญตา แต่อย่าฆ่าภาษาบรรพชน
   
  สืบพงศ์ ธรรมชาติ : ประพันธ์
จันทร์ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗


ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ "ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น" โดยได้รับเชิญศิลปินขวัญใจวัยรุ่น อย่าง "โดม" เดอะสตาร์ ๘ และ "ตั้ม" เดอะสตาร์ ๙ ในวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cultural.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP