ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1 อัตรา