ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติและเพื่อนๆ ของบัณฑิต รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการแยกทิ้งขยะที่เป็นกระดาษ แก้ว, โลหะ, พลาสติก ในถังขยะรีไซเคิลที่มีสัญลักษณ์ “นกฮูกเจ้าปัญญา” ที่วางอยู่ตามจุดต่างๆรอบพื้นที่อาคารไทยบุรี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557

ทำไมถึงต้องมีการแยกขยะประเภทต่างๆ กับคำถามและคำตอบเกี่ยวกับขยะภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ขยะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีมากแค่ไหน?
ขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องถูกขนย้ายไปสู่อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช วันละประมาณ 2000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยขยะมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปที่อยู่ที่ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในกรณีที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรม และโอกาสพิเศษ จะมีขยะที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพิ่มมากขึ้น

2. ทำไมต้องแยกทิ้งขยะต่างถัง ทั้งที่สุดท้ายจะถูกนำไปเทรวมกัน?
หากร่วมมือร่วมใจกันแยกทิ้งขยะรีไซเคิล (กระดาษ, แก้ว, โลหะ, พลาสติก) อย่างมีประสิทธิภาพ จะลดปริมาณขยะในถังขยะทั่วไปสีเขียว ถังขยะอินทรีย์ขยะเปียก เศษอาหาร หรือ ถุงดำ ทำให้ไม่ล้นหรือเต็มเร็ว และลดมวลของขยะที่ต้องขนย้ายไปภายนอกเพื่อนำไปเทกองแบบไม่ฝังกลบ เนื่องจากขยะแห้งรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ได้จะไม่ถูกนำไปรวมในการขนย้ายด้วย

3. เหตุใด นกฮูกจึงมาแยกขยะ?
ในความเข้าใจโดยทั่วไป “ปัญญา” หมายถึง ความรู้ที่ใช้สอบ หรือการคิดค้นประดิษฐ์วิจัยที่ใช้เผยแพร่ แต่ความหมายของ “นกฮูกเจ้าปัญญา” แสดงขอบเขตที่กว้างไกลกว่านั้น โดยบ่งบอกถึงความเป็นชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความฉลาดรอบรู้และใช้ปัญญาบรรเทาปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์มีความสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


TOP