มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม