ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา