ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรม GLOBE STEM หอยนางรมให้ครูและนักเรียนที่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ. อุทัย คูหาพงศ์ นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว นส. อรปราง สุทธเกียรติ และนส. รัชชประภา คำเสน จัดอบรม GLOBE STEM หอยนางรมให้ครูและนักเรียน รร. สุราษฎร์พิทยา รร. เมืองสุราษฎร์ธานี รร. เทศบาลวัดศรีทวี รร. ท่าเฟืองวิทยา รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รร.ป่าพะยอมพิทยาคม รร.ท่าชีวิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม รร.กาญจนดิษฐ์ และ รร.วัดบางใบไม้ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ รร. สุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการ รร. สุราษฎร์พิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสมชาย สินมา เจ้าของสินมานะฟาร์มสเตย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับหอยนางรม และการเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี บรรยายเกี่ยวกับ STEM Education ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยร่วมกันออกแบบแผงให้ลูกหอยนางรมลงเกาะ และได้นำแผงอนุบาลปะการังไปแขวนที่สินมานะฟาร์มสเตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกด้วย

TOP