ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรม GLOBE STEM หอยนางรมให้ครูและนักเรียนที่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี