เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ"