ข่าวทั่วไป

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ"

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมผลงานนิทรรศการ "ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ" โดยนักศึกษา St. Edward's University (SEU) จากเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้สื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านภาพถ่าย ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่งนิทรรศการภาพถ่ายจะจัดแสดงถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 และทุกท่านสามารถประมูลภาพถ่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเหล็กและโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP