ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการรอบภูมิภาค ตอน โบราณสถานตุมปัง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการรอบภูมิภาค ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ตอน"โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานสมัยบรรพชนไทยสยามโบราณและสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช" ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๕-๑๕.๓๐ น. โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปังในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP