ข่าวเด่น

อธิการบดี บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินีดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

TOP