ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมแข่งขัน การแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557 “WU TENNIS 2014”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมนักเทนนิสสูงอายุ (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557 “WU TENNIS 2014” วันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สมาคมฯ รับรองผลการแข่งขัน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทชาลเลนเจอร์ทัวร์ (A+B)

ประเภทชายคู่
1. ชายคู่ อายุรวม 80 ปี (ชาย 35 ปี ขึ้นไป)
2. ชายคู่ อายุรวม 100 ปี (ชาย 35 ปี ขึ้นไป)

ประเภทฟิวเจอร์ทัวร์ (B+C)
ประเภทชายคู่
1. ชายคู่ อายุรวม 90 ปี (ชาย 35 ปี ขึ้นไป)
2. ชายคู่ อายุรวม 110 ปี (ชาย 35 ปี ขึ้นไป)

ประเภทหญิงคู่
1. หญิงคู่ อายุรวม 80 ปี (หญิง 30 ปี ขึ้นไป)
ประเภทคู่ผสม
1. คู่ผสม อายุรวม 75 ปี(ชาย 35 ปี ขึ้นไป หญิง 30 ปีขึ้นไป)
2. คู่ครอบครัว (บิดา-บุตรสาว, มารดา-บุตรชาย, สามี-ภรรยา)

รางวัลการแข่งขัน
ประเภทชาลเลนเจอร์ทัวร์ (A+B)
 รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 รางวัลที่ 2 เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
 รางวัลที่ 3, 4 เงินสด 1,250 บาท
ประเภทฟิวเจอร์ทัวร์ (B+C)
 รางวัลที่ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 รางวัลที่ 2 เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
 รางวัลที่ 3, 4 เงินสด 1,000 บาท

สมัครได้ ทางโทรสาร 074-364399 หรือติดต่อ
1. คุณภราดร จีนชาวนา โทร. 081-9187853
2. คุณสุนันฑา ศรีเอียด โทร. 092-2612666
3. ดร.รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส โทร. 086-9513126
4. คุณธงชัย จงควินิต โทร. 083-5073330
5.คุณหทัยชนก ประทุม โทร. 086-3562550

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://wusport.wu.ac.th./


รายละเอียดเพิ่มเติม : ้http://www.wusport.wu.ac.th

TOP