ข่าวทั่วไป

เปลี่ยนแปลงห้องสอบเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (LAB3) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 0813444799

TOP