ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โดม เดอะสตาร์ ๘ และตั้ม เดอะสตาร์ ๙ ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น เนื่องในวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๗


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารวม เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้แง่คิดเกี่ยวกับภาษาไทยว่า “ปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติทำให้เด็กไทย ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันได้มีการใช้คำว่าภาษาอุบัติแทนที่ภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕7 นี้จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ในหัวข้อ“ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น” เพื่อเป็นการตอกย้ำให้วัยรุ่น เยาวชนไทยหันมาอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ไม่กลืนหายไปกับภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แทรกซึมเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย จนลืมรากเหง้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย” และให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการประกวดเพลงบอก และการแข่งขันร้อยกรองพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗


ในช่วงของเวทีเสวนา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้เชิญศิลปินขวัญใจวัยรุ่น โดม เดอะสตาร์ ๘ (จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) และตั้ม เดอะสตาร์ ๙ (วราวุธ โพธิ์ยิ้ม) มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น (THE IDOL)” ซึ่งทั้งสองศิลปินได้ถ่ายทอดมุมมองความคิดในแง่มุมที่น่าสนใจ และความสำคัญของการใช้ภาษาไทย พร้อมปิดท้ายเสวนาด้วยมินิคอนเสิร์ต จาก สองนักร้องเวทีเดอะสตาร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP