โดม เดอะสตาร์ ๘ และตั้ม เดอะสตาร์ ๙ ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น เนื่องในวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๗