ข่าวทั่วไป

การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ด้วยการดำเนินงาน"โครงการวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก" จะทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณรอบๆ อาคารหอพักนักศึกษา ลักษณานิเวศน์ทั้งหมด บริเวณรอบๆที่พักบุคคลากร อาคารวลัยนิวาศน์ 1 2 3 4 และบริเวณรอบๆบ้านพักบุคลากรวลัยนิวาศน์ 7 8 9 10 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30-10.00น โดยมีอาจารย์และนักศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเดินสำรวจโดยรอบ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

TOP