ม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัล Bronze Award เวที Thailand Research Expo2014