ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์และนักศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จ.พัทลุง จำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์

TOP