ข่าวทั่วไป

พระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก

พระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก
   
     เจ้าชายทนกุมารพระธิดาเหมชาลาอินเดียใต้ สององค์ได้อัญเชิญศาสดาธาตุพุทธศาสนา
ตามรับสั่งองค์บพิตรราชบิดา ด้วยต่างเมืองยกมาหมายแย่งชิง
     ทรงอัญเชิญพระบรมธาตุโคตมะศาสดาเจ้า ซ่อนใส่เกล้ามวยเกศาพระองค์หญิง
พระพี่นางพระอนุชากล้าแกล้วจริง จำต้องทิ้งบ้านเมืองเรื่องสำคัญ
     เสด็จลงเรือเพื่อลี้หนีข้าศึก คลื่นลมฮึกโหมทับยามคับขัน
ฝ่าลมคลื่นจากแดนไกลสู่ไพรวัลย์ เสด็จดั้นเดินป่าบรรทมร่มริมทาง
     ถึงหาดทรายแก้วมหานครศรีธรรมราช ทรายสะอาดเอี่ยมอร่ามยามฟ้าสาง
ฝังพระบรมธาตุพระพุทธองค์บรรจงวาง รัศมีแจ่มกระจ่างริมฝั่งชล
     ต่อมาพระเจ้ากรุงลงกาทรงทราบข่าว ถึงเรื่องราวอัญเชิญพระบรมธาตุไปสิงหล
ทรงสื่อสารการเมืองเรื่องจลาจล แจ้งไพร่พลช่วยเหลือเพื่อเดินทาง
     พระธิดาเหมชาลาเจ้าชายทนกุมารรับสารสื่อ ลงเรือลมคลื่นอื้อคอยขัดขวาง
เมืองลงกาขัณฑสีมาคือปลายทาง พระบรมธาตุไสวสว่างสู่ราชา
     เจ้ากรุงลงกาทรงเห็นว่ามหานครศรีธรรมราช องค์พระบรมธาตุเคยสถิตจิตใฝ่หา
ทรงรับสั่งพระพุทธคำเภียรเคลื่อนเภตรา อัญเชิญพระบรมธาตุองค์พุทธาสู่นครฯ
     ก่อสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมราช รวมนักปราชญ์บันทึกผนึกอักษร
ลงแผ่นหินศิลป์ศาสตร์พุทธบวร หนังสือบุดเมืองนครฯ สอนเรื่องธรรม
     กล่าวว่าองค์พระบรมธาตุศาสนาพุทธ บรรจุจุดฐานพระเจดีย์ที่คมขำ
ในผอบวางนาวาน้อยตั้งลอยลำ พิษพญานาคสิ่งล้ำรอบคุ้มกัน
     องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช รวมศิลป์ศาสตร์กระจ่างเลิศสร้างสรรค์
ได้แต่งเติมเสริมสร้างแต่ปางบรรพ์ คนไทยสยามใต้นั้นเปล่งปัญญา
     ปรากฏพระนามบุดหนังสือคือพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงประกาศความยื่งใหญ่ในพุทธศาสนา
เมืองสิบสองนักษัตรได้พัฒนา จากประจวบคีรีขันธ์มาถึงสิงคโปร์
     พุทธศตวรรษที่เจ็ดเพชรกระจ่าง พระพุทธศาสนาไสวสว่างยิ่งอักโข
ศรีธรรมราชสร้างพระบรมธาตุองค์ใหญ่โต ชาวต่างชาติต่างเฮโลมาช่วยกัน
     ร่วมกันสร้างอย่างงามตามแบบอย่าง มหาเจดีย์โปโลนรานุวะกระจ่างสิ่งสร้างสรรค์
แนวลังกาสูงสง่าเพริศพรายพรรณ เป็นช่อชั้นงดงามอร่ามตา
     เจ้าเมืองสิบสองเมืองต่างเนื่องนับ ผลัดกันรับปกปักร่วมรักษา
เมืองละปีมีสิ่งน้อมบูชา องค์พระบรมธาตุทันตาในเจดีย์
     พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชผงาดฟ้า สูงส่ง่ายอดทองผ่องรัศมี
อายุร่วมรวมมากว่าพันปี ชาวนครศรีธรรมราชสะอาดใจ
     ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ สิ่งสืบทอดพุทธศาสน์ทายาทสมัย
พุทธศาสนิกร่วมแนวทางอย่างภูมิใจ จากแดนไกลทั่วประเทศเขตล้านนา
     ประเพณีวิสาขบูชาน่าปลื้มนัก เด่นประจักษ์วิสัยวิสุทธิ์พุทธศาสนา
ประเพณีสารทเดือนสิบลิบไหลมา เข้าพรรษาลากพระจะแจ่มใจ
     บัดนี้ชาวนครศรีธรรมราชรุ่นลูกหลาน นำเสนอโบราณสถานผุดผ่องใส
พระบรมธาตุเจดียนครฯ ขจรไกล สู่หลักชัยมรดกโลกโบกโบยธรรม
     ราวสามปีที่ร่วมสานงานใหญ่นี้ สามัคคีเกลียวกลมจึงคมขำ
ส่วนราชการเอกชนบนทางธรรม ความชื่นฉ่ำไหลอยู่คู่นครฯ
     อีกไม่นานความหวังที่ตั้งไว้ คงจะได้ประจักษ์เด่นเป็นอนุสรณ์
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพุทธบวร ขจายขจรหลักธรรมล้ำโลกา
   
 
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
เสาร์ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

TOP