ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการระดับชาติ “ทบทวนข้อเสนอมุสลิมศึกษากับสังคมศาสตร์: การเมืองและวัฒนธรรม”