ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ศิลปะอิสลามในประเทศไทย: อดีต และ อนาคต"