ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แนะนำเวปไซต์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยฯ

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้จัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://essentialoil.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP