ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 1 อัตรา