ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา