มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Asia Summer Program 2014 ณ ประเทศมาเลเซีย