ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล(อาวุโส)วลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2557

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล (อาวุโส) วลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทการแข่งขัน ฟุตบอล 9 คน (ทีมชายอายุ 35 ปี ขึ้นไป)
ค่าสมัครทีมละ 2,500 บาท/ค่าประกันทีม 500 บาท
รางวัลการแข่งขัน อันดับที่ 1 - 3 รับเงินบำรุงทีมพร้อมถ้วยรางวัล
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 5 กันยายน 2557 (รับสมัครทีมจำนวนจำกัด 8 ทีม)

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718 หรือ 093-6580649 (นายจรัญ กุญชรินทร์)

TOP