ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นอัจฉริยะ” โดย คุณเต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ