ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นอัจฉริยะ” โดย คุณเต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

สำนักวิชาการจัดการได้จัดโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันระดับ ชาติ โดยกำหนดจัดในวันที่ 6-7 กันยายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นอัจฉริยะ” โดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ(เต้) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ English Breakfast ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://management.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th

TOP