ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” 5-13 ก.ย.’57 นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” ในวันที่ 5-13 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ริเริ่มจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงาน 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของจำนวนผู้สนใจนิทรรศการทางการเกษตร และผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆด้วย

ในปีนี้งาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่โดดเด่น ในปีนี้มี 2 นิทรรศการหลักได้แก่ 1) นิทรรศการแพะนมอินทรีย์ ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการตั้งแต่พันธุ์แพะนม อาหารแพะ โรคที่เกี่ยวกับข้องกับแพะ การจัดการโรงเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ เช่น ไอศกรีม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว รวมถึงการวางแผนธุรกิจด้วย 2) นิทรรศการปลานิลครบวงจร มีการแสดงสายพันธุ์ปลานิล การเพาะพันธุ์ปลานิล ทำไมปลานิลถึงต้องแปลงเพศ การแปรรูปปลานิล การผลิตคอลลาเจนจากปลานิล การทำกุนเชียงปลานิล นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยหรือหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิทรรศการเกษตรของหน่วยงานเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนอีกจำนวนมาก

ด้านการประกวด/แข่งขันในปีนี้ ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดพืชตระกูลเฟิร์นและพืชกินแมลง การแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร การแข่งขันดำนา การประกวดไม้ดอกไม้ประดับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และการแข่งขันตำน้ำพริกกะปิ/ประกวดกะปิโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในส่วนของการสาธิต-อบรมอาชีพ ได้แก่ การทำกุนเชียงปลานิล การผลิตคอลลาเจนจากปลานิล การผลิตอาหารเสริมแม่พันธุ์กุ้ง การผลิตเยลลี่แห้งส้มโอ การผลิตกุ้งส้ม การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมแปรรูปนม อีกทั้งยังมีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ การอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ การจัดการดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงไส้เดือนดิน การออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 400 ร้านค้า อาทิ ร้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ผลไม้ ไม้สวยงาม พันธุ์สัตว์สวยงาม อุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ และชมการแสดงจากนักร้องชื่อดัง ได้แก่ กล้วยอาร์สยาม ยิ้มอาร์สยาม วงนกแคด จูนสยามโช โอพารา วงพัทลุงมหาลัยวัวชน วงตนบ้านนา วงขุนเล ยายแหววตีสิบ อีกด้วย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเที่ยวงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672301, 075-672303 โทรสาร 075-672302 หรือที่เว็บไซต์ http://agri.wu.ac.th/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวในตอนท้าย

ระบบประเมินความพึงพอใจงานเกษตรแฟร์ 2557ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/agri/

TOP