เชิญสมัครอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source รุ่น 6