ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้