ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การแข่งขันเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2557"

ชมรมเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามเซปักตะกร้อ อาคารพละศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทการแข่งขัน ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย)
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 (ค่าสมัคร 400 บาท) ณ ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหารชั้น 1 โทรศัพท์ 0-7567-3743 นายธวัชชัย ประดู่ 084-745-6598 ,นายธรรมรง เอียดคง 086-274-7254 หรือสมัครที่ eadkhong@gmail.com
กำหนดการจับฉลากแบ่งสาย วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.ณ อาคารพละศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มวล.
กำหนดการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพละศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อกำหนดการสมัครและเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
1. ส่งรายชื่อทีมละ 5 คน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
3. นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์ลงได้ทีมเดียว เท่านั้น
4. ในวันจับฉลาก หากทีมใดเอกสารหลักฐานไม่ครบ จะไม่ให้ทำการจับฉลาก
5. ทีมใดขาดคุณสมบัติข้างต้น ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัลในการแข่ง กีฬาเซปักตะกร้อ
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ
1. กำหนดผู้เสริฟต้องเป็นการเสริฟข้างเท้า (ขาว ขาว)
2. ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันตามกำหนด วันเวลา ให้ปรับเป็นแพ้
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม
4. ผู้เข้าแข่งขันให้ถือเกณฑ์ แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกมส์
5. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทำในเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด ( Official Referee )
6. การประท้วง ทีมใดต้องการประท้วงต้องกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มพร้อมเงินประกัน ( 500 บาท) ผลการประท้วงของคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด ผู้ประท้วงมีสิทธิยื่นประท้วงเฉพาะคู่ แข่งขันของตน ทีมใดที่ถูกประท้วงและมีผล จะต้องออกจากการแข่งขันโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ทีมที่ประท้วงเป็นผลให้คืนเงินค่าประท้วง ถ้าประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงิน
7. กรรมการผู้ตัดสิน/ผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แต่ละคู่มี จำนวน 2 ท่าน
8. การจัดการแข่งขันอยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาตามความเหมาะสม
9. การตัดสินของคณะกรรมการและกรรมการผู้ชี้ขาดถือเป็นเอกฉันท์

เอกสารแนบ : ใบสมัครแข่งขันเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP