ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม และคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 โดยจะให้การต้อนรับในวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP