ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะจาก Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย