แนะนำผลงาน: อนุสิทธิบัตรนาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิวจากสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและทานาคา