ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แนะนำผลงาน: อนุสิทธิบัตรนาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิวจากสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและทานาคา

คำขอเลขที่ 1403000930 ยื่นคำขอเมื่อ 26 พ.ย.2556

ประดิษฐ์โดย: รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง, น.ส.อรวรรณ พูลศรี, น.ส.เกมฤดี กิ่งใหญ่ และ Miss Moe Pwint Phyu

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานดังกล่าวผ่านเวทีการประกวดและได้เข้าแข่งขันการนำเสนองานวิจัยในทางธุรกิจ R2M (Research to Market) ในระดับภาคใต้ในแผนธุรกิจนาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิวสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอัญยาวี ทับแขกรีสอร์ท จังหวัดกระบี่ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีในงานวันนักประดิษฐ์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดผลงาน:
การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิวสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคาซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ทดแทนการใช้โลชันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบหลักในการดูแลบำรุงรักษาผิว ซึ่งผลกระทบจากการใช้สารเคมีอาจส่งผลต่อสุขภาพผิวในระยะยาว การนำเอาสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร จากการวิจัยพบว่าสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ชะลอการแก่เกินวัย หากนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวร่วมกับทานาคา ซึ่งเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติมีสมบัติการป้องกันแสงยูวี ต้านการอักเสบ การเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควร และนิยมใช้ในการบำรุงผิวในประเทศพม่าเพื่อนบ้านของไทย และในบางส่วนของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากไม่เป็นพิษและไม่ทำลายเซลล์ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประดิษฐ์นี้ทำให้ได้โลชันจากสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าโลชันสูตรทั่วไปโดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ได้อานุภาคของโลชันที่มีขนาดเล็กมาก ซึมซาบได้ดี การพัฒนารูปแบบการใช้นาโนอิมัลชันโลชันที่มีคุณภาพสูง สะดวกใช้ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าสตรีทุกวัย ทั้งสตรีไทย พม่า และกลุ่มประเทศอาเซียน และต่างประเทศ รวมทั้งการนำไปใช้ในทางการแพทย์เพื่อการบำรุง รักษาผิวหนัง เพื่อต้านการอักเสบในผู้ป่วยโรคผิวหนังได้อีกด้วย

สนใจสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือขอรับคำแนะนำในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสามารถติดต่อได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล โทร. 0-7567-3575 E-mail: npatsako@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2066

TOP