ม.วลัยลักษณ์รับมอบเมืองจราจรจำลอง 3 กันยายน นี้ พร้อมเปิดให้บริการ