ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ