ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา