อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเยือนประเทศอินโดนีเซีย