ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมจัดนิทรรศการWU Engagement ที่ CLPศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ WU Engagement ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอผลงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนที่สนใจเข้าชมผลงาน

ทั้งนี้ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและน้องๆ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย Coral sensor network จัดแสดงภาพถ่ายใต้ทะเล วิดีโอภาพสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ระบบนาข้าวอัจฉริยะ Rice Smart Farming, วารสาร Freedom Travel, Web Portal: www.nakhonsiawesome.com นิทรรศการของศูนย์ฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

TOP